Danh Mục Sản Phẩm

Tìm kiếm sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Giải thưởng

Hướng dẫn sử dụng Spy SunGlasses
Tải về

1. Chế độ nghe nhạc :
- Kết nối với máy tính thông qua cáp USB
- Copy các bài hát vào Spy SunGlasses
- Ngắt kết nối Spy SunGlasses với máy tính
- Cắm tai nghe vào Spy SunGlasses
- Nhấn nút Power cho đến khi đèn xanh sáng lên
- Nhấn nút Play/Stop để nghe hoặc dừng nghe nhạc
- Nhấn >> 1 lần để nghe bài tiếp theo
- Nhấn << 1 lần để nghe lại bài vừa qua
- Nhấn >> trong vài giây để tăng âm lượng
- Nhấn << trong vài giây để giảm âm lượng

2. Chế độ quay phim :
- Nhấn nút Power cho đến khi đèn xanh sáng lên là đang ở chế độ nghe nhạc
- Nhấn nút Mode để chuyển sang chế độ quay phim , đèn chuyển sang màu cam
- Nhấn nút DV để bắt đầu quay phim
- Nhấn nút DV 1 lần nữa để dừng quay phim
- Để xem phim , kết nối vào máy tính bằng cáp USB
- Mở "My Computer" rồi vào "Removable Disc" của Spy SunGlasses
- Sau đó vào thư mục "Camera_record" , click mở file phim cần xem

3. Chế độ chụp ảnh :
- Nhấn nút Power cho đến khi đèn xanh sáng lên là đang ở chế độ nghe nhạc
- Nhấn nút Mode để chuyển sang chế độ quay phim , đèn chuyển sang màu cam
- Nhấn nút DC để chụp hình
- Để xem hình đã chụp , kết nối vào máy tính bằng cáp USB
- Mở "My Computer" rồi vào "Removable Disc" của Spy SunGlasses
- Sau đó vào thư mục "Image" , click mở file hình cần xem

4. Chế độ sạc pin :
- Khi pin dang sạc đèn đỏ sẽ sáng lên với đèn xanh sáng và chớp liên tục .
- Khi pin đầy đèn đỏ sẽ tắt
- Có thể sạc bằng nhiều thiết bị sạc