Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

Ch??ng trnh xem file ghi hnh trn my tnh l?y tr?c ti?p t? ??u ghi
T?i v?

H??ng d?n s? d?ng c? b?n

- Ph?n m?m ch?y tr?c ti?p khng c?n ci ??t.
- T?i v? xong b?t ch??ng trnh ln r?i b?m nt Play r?i ch?n file c?n xem
- Nt Fast dng ?? qua nhanh c 3 c?p ?? x1 x2 x3
- Nt Slow dng ?? ch?y ch?m l?i c 3 c?p ?? x1 x2 x3
- Nt Next Frame v nt Prev Frame dng ?? xem file ti?p theo ho?c file tr??c ?