Danh Mục Sản Phẩm

Tìm kiếm sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Giải thưởng

Chương trình xem file ghi hình trên máy tính lấy trực tiếp từ đầu ghi
Tải về

Hướng dẫn sử dụng cơ bản

- Phần mềm chạy trực tiếp không cần cài đặt.
- Tải về xong bật chương trình lên rồi bấm nút Play rồi chọn file cần xem
- Nút Fast dùng để qua nhanh có 3 cấp độ x1 x2 x3
- Nút Slow dùng để chạy chậm lại có 3 cấp độ x1 x2 x3
- Nút Next Frame và nút Prev Frame dùng để xem file tiếp theo hoặc file trước đó