Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

DOANH NGHI?P C?NG TC

DANH SCH CC D? N

?i?n t?? Th??i ?a?i trn tro?ng ca?m ?n s?? ti?n nhi?m cu?a Quy? Cng ty ??i v??i ca?c sa?n ph?m mang nha?n hi?u LTD, AudioDome va? ca?c di?ch vu? cu?a chu?ng ti. Th??i ?a?i ?a? hn ha?nh ????c phu?c vu? Quy? Cng ty qua ca?c ha?ng mu?c cng tri?nh:

  • H? th?ng m thanh ngoa?i tr??i/ m thanh cng c?ng
  • A?nh sa?ng sn kh?u
  • Camera quan sa?t
  • H? th?ng ba?o cha?y

Th??i ?a?i lun cam k?t ?a?m ba?o ch?t l???ng sa?n ph?m l?n ch?t l???ng phu?c vu?, ?? Quy? Kha?ch lun ha?i lo?ng, khng m?t chu?t ???n ?o khi l??a cho?n Th??ng hi?u Th??i ?a?i. Vi? ??n v??i Th??i ?a?i, Quy? kha?ch hoa?n toa?n yn tm v??i Ch?t l???ng, Uy ti?n va? Gia? ca?.

Tr??ng PTDL Tr ??c

Q. Tn Ph, Tp.HCM


 
 

Chi C?c Thu? Qu?n 6

Qu?n 6, Tp.HCM


 
 

Qu?n U? Qu?n 5

Qu?n 5, Tp.HCM


 
 

S? Xy D?ng Thnh Ph?

Qu?n 3, Tp.HCM


 
 

"J Cup" Bar

Qu?n 11, Tp.HCM