Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Loa r?i 18W01

Loa Sub SE118
Xem hình đầy đủ


Loa Sub SE118Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 1 Loa Bass: 18
- Cng su?t (Max/Min): 1000/250W
- Tr? khng : 8ohms
- D?i t?n : 32Hz 250Hz
- ?? nh?y : 100db
- Mu s?c : Xm
- Tr?ng l??ng : 49kg
- Kch th??c : 670 x 570 x 750 mm