Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Loa CT25Loa Full/Monitor M15


Xem hình đầy đủ




Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 2 loa Bass: 15"
- 1 loa Treble: 2"
- Cng su?t (Max/Min): 2.000/650W
- Tr? khng: 4 ohms
- D?i t?n: 40Hz - 20.000Hz
- ?? nh?y: 115db
- Mu s?c: ?en
- Tr?ng l??mg: 65kg
- Kch th??c (SxNxC): 580 x 480 x 1240mm