Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Smiths MA 2400

Smiths MA 1200
Xem hình đầy đủ


Smiths MA 1200Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m:

- 8 Ohm Stereo Power(RMS): 500W x 2.
- 4 Ohm Stereo Power(RMS): 800W x 2.
- 8 Ohm Bridge Power(RMS): 1600W.
- T?n s?: 20Hz-20KHz;+0.1/ -0.3dB(1W/8?).
- SMPERIMD <0.1%@500W into 8 ?, 60Hz&7KHz.( ?? mo ?i?u bin : r?t th?p )
- THD into 4? , 1KHz <0.1%@500W.( ?? mo m : r?t th?p )
- Slew rate: 40v/ s.
- Damping factor: 350:1, 1KHz@8 ?.
- ?i?n p: 70x standard.
- ?? nh?y ??u vo: 0.775V for rated power.
- Tr? khng ??u vo: 20K Ohms, balanced/ 10K Ohms, unbalanced.
- Ti?ng ?n: 100dB.
- Ng tn hi?u vo: 6.3TRS(tip+), Female XLR(pin2+).
-Ng tn hi?u ra: 5-way Output binding posts, Speakon.
- Ngu?n: ~200V-240V/50Hz-60Hz.
- Max.Current Draw220V: 10A.
- Max Consum power: 1800W.
- Cooling: Three(3)variable speed DC fans.
- Indicators(per channel): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED.
- Protection: Temperatuer, DC, sub/ultea-sonic, short Circuit, IGM, output.
- Kch th??c(HxWxD): 8.8x48.3x47.2cm
- Tr?ng l??ng: 25kg.