Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Loa karaoke TS880

Loa Karaoke TS990
Xem hình đầy đủ


Loa Karaoke TS990Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 1 Loa Bass: 10
- 2 Loa Treble: 2.4
- Cng su?t (Max/Min): 180/25W
- D?i t?n: 35 16.000HZ
- ?? nh?y: 95db
- Kch th??c: 291 x 501 x280 mm
- Tr?ng l??ng:22 kg
- Mu s?c: Nu vn g?
- Tr?ng l??ng : 10.2 Kg