Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mailXem hình đầy đủ
Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m:

- Cng su?t : 60W.
- Tr? khng cao : 100V.
- Tr? khng th?p : 4-16omh.
-6 Ng vo micro,3 ng vo ph?(Aux).
- C c?n ch?nh Bass, Treble.
- Ch?n 2 vng loa.
- ?p tuy?n t?n s?: 50~20,000Hz.
- Ng k?t n?i ngu?n d? phng: 24VDC-5A.
- C th? k?t n?i nhi?u Amply?? t?ng c??ng cng su?t.
- Kch th??c : 420x107.7x367mm.