Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Loa h?p BS1030B/W

Loa Full/Monitor M15
Xem hình đầy đủ


Loa Full/Monitor M15Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 1 loa Bass: 15"
- 1 loa Treble: 2"
- Cng su?t (Max/Min): 1.000/350W
- Tr? khng: 8 ohms
- D?i t?n: 40Hz - 20.000Hz
- ?? nh?y: 105db
- Mu s?c: ?en
- Tr?ng l??ng : 28 kg
- Kch th??c ( SxNxC ): 372 x 460 x 730mm


Xem thêm các mục


m thanh sn kh?u (18)

m thanh Karaoke (11)

m thanh thng bo (7)

Micro (12)