Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
LEZSH MP-7016

Loa Active MFA12
Xem hình đầy đủ


Loa Active MFA12Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng s? k? thu?t :

Loa active 12" li?n cng su?t MFA12
- Loa monitor sn kh?u 2-way 12"
- Cng su?t : 1000W (2x500W)
- T?n s? ?p ?ng :
+ Ch? d? ton d?i : 50Hz - 19,5KHz
+ Ch? ?? monitor : 51Hz - 19,5KHz
- 1 loa Bass : 12"
- 1 loa treble nn trn , v? kim lo?i , 2 ?i?n c?c : 1,5"
- B? x? l m thanh ??u vo cho php hi?u ch?nh ch?t m
- Tr?ng l??ng : 28kg
- Kch th??c : 440 x 690 x 460Xem thêm các mục


m thanh sn kh?u (18)

m thanh Karaoke (11)

m thanh thng bo (7)

Micro (12)