Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
EUROPOWER - PMP2000H?ng nh?a H2828

FE 115
Xem hình đầy đủ


FE 115Gửi câu hỏi về sản phẩm này

- 1 Loa Bass: 15
- 1 Loa Treble: 2"
- Cng su?t (Max/Min): 1000/250W
- Tr? khng: 8 ohms
- D?i t?n: 40Hz - 18.000Hz
- ?? nh?y: 98db
- Kch th??c ( SxNxC ): 620 x 420 x820mm
- Mu s?c: ?en
- Tr?ng l??ng: 33kg


Xem thêm các mục


m thanh sn kh?u (18)

m thanh Karaoke (11)

m thanh thng bo (7)

Micro (12)