Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
??u ghi VG-B3008


Xem hình đầy đủ
Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

?n ??i mu Washlight CCW-575
Ngu?n : AC120V/230V, 60/50Hz
Cng su?t: 700W
Knh: 4CH
Vng mu 1: 5 l?c ??n + Tr?ng + l?c hi?u ch?nh + hi?u ?ng c?u v?ng
Vng mu 2: 7 l?c ??n + Tr?ng + hi?u ?ng c?u v?ng
Dimmer: 0~100% mechanic adjustable
?? ch?p : 0-10Hz
Master/Slave activated by sound at pre-programmed function.