Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Mixer Yamaha 166CMoving Head Light 575W (Spot) BS-005

Moving Head Light 1200W BS-001
Xem hình đầy đủ


Moving Head Light 1200W BS-001Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- Ngu?n : 220V/240V AV; 50-60Hz
- Ngu?n sng : HMI 1200W short arc discharge lamp
- Cng su?t : 1500W
- Base: SFC - 10
- ?? mu: 7000K
- Knh : 24 standard DMX channels
- Kch th??c : 495 x 400 x 895mm
- Tr?ng l??ng : 50kg

Xu?t x?: China