Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Moving Head Light 575W (Spot) BS-005Moving Head Spot LS-575C

Moving Head Spot LS-250A
Xem hình đầy đủ


Moving Head Spot LS-250AGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

Ngu?n: 220V/50Hz ( c th? ??t ngu?n khc )
?n ( Jenbo ): MSD 250W
T?ng cng su?t: 400W
Knh:10CH/12CH/16CH
Kch th??c:L440xW395xH550mm
Kch th??c thng carton:L490xW485xH565mm
Kch th??c double Flycase:L870xW540xH780mm
Tr?ng l??ng: 26Kg
Tr?ng l??ng(Carton):29Kg
Tr?ng l??ng(Flycase):50Kg