Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Moving Head Spot LS-250AMoving Head Wash Light BS-002

Moving Head Spot LS-575C
Xem hình đầy đủ


Moving Head Spot LS-575CGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

Ngu?n:220V/50Hz ( c th? ??t ngu?n khc )
?n ( Jenbo ): HMI 575W/S
T?ng cng su?t:680W
Knh:16CH/21CH
Kch th??c:L435xW370xH540mm
Kch th??c Carton:L500xW490xH570mm
Kch th??c Double Flycase:L900xW490xH760mm
Tr?ng l??ng:26.5Kg
Tr?ng l??ng(Carton):30.5Kg
Tr?ng l??ng(Flycase):53Kg