Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Camera VG-BSO32IR70M-VCamera VG-CSO32IR40M-V

Camera VG-BSO48IR40M-V
Xem hình đầy đủ


Camera VG-BSO48IR40M-VGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 36 LED h?ng ngo?i c? ?5mm
- ?ng knh: 4-9 mm lens (2.8-10mm lens is optional)
- T?m quan st : 40 m
- V?i khung xoay 3 chi?u
- Kch th??c: 82x151(L)mm
- V?i tnh n?ng OSD , h? tr? BLC, AWB, AGC, v ...
- ?i?u ch?nh ?ng knh b?ng m?t ?c nh? bn ngoi
- V?i cng ngh? knh kp , khng c ph?n x? h?ng ngo?i
- C th? g?n knh l?c h?ng ngo?i


Xem thêm các mục


Camera quan st (20)