Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Camera Secam SC-830M/CCamera VG-ASO32IR60M-V

Camera VG-ASO32IR40M-V
Xem hình đầy đủ


Camera VG-ASO32IR40M-VGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- C?m bi?n hnh ?nh : 1/3SONY SUPER HAD ii CCD
- H? mu : PAL/NTSC
- ?? phn gi?i : 420 TVL
- ?? nh?y sng : 0 LUX
- T? s? nhi?u : > 48dB(AGC off)
- T?c ?? qut hnh: NTSC=1/60-1/100,000 seconds; PAL=1/50-1/100,000 seconds
- ??u ra video : 1 Vp-p75 ohm
- Ngu?n : 12V DC , 100mA
- ?ng knh : 4-9 mm vari-focal (2.8 mm -10 mm lens is optional )
- 36 LED h?ng ngo?i c? ?5mm
- T?m quan st : 20-40 m
- Nhi?t ?? lm vi?c : -10 to 50 (centigrade degree)
- Tr?ng l??ng : 1.3kg
????


Xem thêm các mục


Camera quan st (20)