Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Camera VG-ISO32IR40M-V

Camera VG-LSO32IR40M-V
Xem hình đầy đủ


Camera VG-LSO32IR40M-VGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- C?m bi?n hnh ?nh : 1/3 SONY SUPER HAD II CCD
- H? mu: PAL/NTSC
- ?? phn gi?i: 420 TVL
- ?? nh?y sng: 0 LUX
- T? s? nhi?u : > 48dB(AGC off)
- T?c ?? qut hnh: NTSC=1/60-1/100,000 seconds; PAL=1/50-1/100,000 seconds
- ??u ra video: 1 Vp-p75 ohm
- Ngu?n: 12V DC , hi?n t?i <100mA
- ?ng knh : 4-9 mm vari-focal lens
- 36 LED h?ng ngo?i c? ?5mm
- T?m quan st : 20m - 40 m
- Nhi?t ?? lm vi?c : -10 to 50 (centigrade degree)
- Tr?ng l??ng ( c? khung ): 1.1 kg


Xem thêm các mục


Camera quan st (20)