Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Camera VG-ASO32IR40M-VCamera VG-ASO32IR70M-V

Camera VG-ASO32IR60M-V
Xem hình đầy đủ


Camera VG-ASO32IR60M-VGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 35 LED h?ng ngo?i c? ?8mm
- ?ng knh: 4-9 mm lens (9-22m lens is optional)
- T?m quan st : 25-60m
- V?i khung xoay 3 chi?u
- Mu s?c: Tr?ng
- ?i?u ch?nh ?ng knh b?ng m?t ?c nh? bn ngoi
- V?i cng ngh? knh kp , khng c ph?n x? h?ng ngo?i .
- C th? g?n v?i knh l?c h?ng ngo?i


Xem thêm các mục


Camera quan st (20)