Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Camera VG-ASO32IR70M-VCamera VG-BSO48IR40M-V

Camera VG-BSO32IR70M-V
Xem hình đầy đủ


Camera VG-BSO32IR70M-VGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- C?m bi?n hnh ?nh : 1/3" SONY SUPER HDD II CCD
- ?? phn gi?i: 420 TVL
- H? mu: PAL:752(H)582(V)? NTSC:768(H)494(V)
- ?? nh?y sng : 0.1LUX/F1.2 (Color)
- T? s? nhi?u : >50 db
- AES : 1/50-1/60,000Sec(PAL),1/60-1/60,000Sec(NTSC)
- White Balance : Auto
- AGC : Auto
- BLC : Auto
- ?i?u ch?nh Gamma : 0.45
- H? th?ng ??ng b? : Internal
- ?ng knh chu?n : 9-22 mm vari-focal lens
- T?m quan st trong ?m : 50-70 M
- ??u ra video : 1.0Vp-p,75ohm
- Ngu?n : 12v,100mA
- Mi tr??ng ho?t ??ng : 10C?+50C,RH90% MAX


Xem thêm các mục


Camera quan st (20)