Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Camera VG-BSO48IR40M-VCamera VG-DSO48IR60M-V

Camera VG-CSO32IR40M-V
Xem hình đầy đủ


Camera VG-CSO32IR40M-VGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 42 LED h?ng ngo?i c? ?5mm
- ?ng knh : 4-9 mm lens
- T?m quan st: 40m
- ?i?u ch?nh ?ng knh b?ng m?t ?c nh? bn ngoi.
- ???c xy d?ng v?i ?ng knh 4-9 mm, ?i?u ch?nh ?ng knh ? pha d??i
- V?i cng ngh? knh kp , khng c ph?n x? h?ng ngo?i
- Mu s?c : ?en


Xem thêm các mục


Camera quan st (20)