Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Loa r?i 15W01

Loa Rear Channel RALABS
Xem hình đầy đủ


Loa Rear Channel RALABSGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 1 Loa Bass: 6
-1 Loa Treble: Dome
- Cng su?t (Max/Min): 100/25W
- Tr? khng: 8 ohms
- D?i t?n: 35 18.000HZ
- ?? nh?y: 88db
- Kch th??c ( SxNxC ): 265 x280 x 197mm
- Tr?ng l??ng3.4 kg
- V? nh?a .
- Mu s?c: ?en , tr?ng.


Xem thêm các mục


Loa Karaoke & Nh?c (12)

Amply Karaoke (3)