Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail


Loa CT25
Xem hình đầy đủ


Loa CT25Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- 1 Loa Bass: 8
-1 Loa Treble h?p kim Aluminium: 1"
- Cng su?t (Max/Min): 175/25W
- Tr? khng : 8 ohms
- D?i t?n: 55 20.000HZ
- ?? nh?y: 96db
- Kch th??c ( SxNxC ): 291.5 x280 x 501mm
- Tr?ng l??ng: 5.2 kg
- Ki?u dng ??p nh? control 25 c?a JBL
- V? nh?a .
- Mu s?c: ?en .


Xem thêm các mục


Loa Karaoke & Nh?c (12)

Amply Karaoke (3)