Danh Mục Sản Phẩm

Tìm kiếm sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Giải thưởng

InE-mail
Microphone LEZSH MP-06Mixer 237

Microphone M250,C250,D250
Xem hình đầy đủ


Microphone M250,C250,D250Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thông tin sản phẩm :

- D-250: Microphone thành viên, Đèn led báo tín hiệu

- C-250: Microphone chủ tịch, Đèn led báo tín hiệu, có nút điều khiển thành viên

- M-250: Bộ điều khiển trung tâm kết nối được 50 Mic