Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Camera VG-GSO32IR40M-VCamera VG-LSO32IR40M-V

Camera VG-ISO32IR40M-V
Xem hình đầy đủ


Camera VG-ISO32IR40M-VGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- C?m bi?n hnh ?nh : 1/3" SONY SUPER HAD II CCD
- ?? phn gi?i: 420 TVL
- H? mu: PAL:752(H)582(V) NTSC:768(H)494(V)
- ?? nh?y sng : 0.1LUX/F1.2 (Color)
- T? s? nhi?u : >50 db
- AES : 1/50-1/60,000Sec(PAL),1/60-1/60,000Sec(NTSC)
- White Balance : Auto
- AGC : Auto
- BLC : Auto
- ?i?u ch?nh Gamma : 0.45
- H? th?ng ??ng b? : Internal
- ?ng knh chu?n : 4-9 mm vari-focal lens
- T?m quan st trong ?m : 20m-40m
- ??u ra video : 1.0Vp-p,75ohm
- Ngu?n : 12v,100mA
- Mi tr??ng ho?t ??ng : 10C?+50C,RH90% MAX


Xem thêm các mục


Camera quan st (20)