Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Loa h?p BS1030B/WLoa karaoke TS1000

Loa Karaoke TS 890
Xem hình đầy đủ


Loa Karaoke TS 890Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng s? k? thu?t :

- 1 Loa Bass: 10
- 4 Loa Treble: 2.4
- Cng su?t (Max/Min): 450/30W
- D?i t?n: 30 18.000HZ
- ?? nh?y: 105db
- Kch th??c ( SxNxC ): 324 x 513 x 324mm
- Tr?ng l??ng: 11.3 kg
- Mu s?c: Tr?ng.


Xem thêm các mục


m thanh sn kh?u (18)

m thanh Karaoke (11)

m thanh thng bo (7)

Micro (12)