Danh Mục Sản Phẩm

Tìm kiếm sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Giải thưởng

InE-mail
Microphone BG8000-C-DMicrophone LEZSH MP-01

Microphone EM3000C,D,M
Xem hình đầy đủ


Microphone EM3000C,D,MGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thông tin sản phẩm :

_ EM-3000D: Microphone hội thảo dạng micro thành viên, có đèn led báo tín hiệu.

_ EM-3000C: Microphone hội thảo dạng micro chủ tịch, có đèn led báo tín hiệu.

_ EM-3000m: Bộ điều khiển Trung tâm kết nối được 70 mic.