Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mailXem hình đầy đủ
Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

Ngu?n sng: 575W Discharge lamp
Gc nhn : zoom 10 - 300
Vng mu GOBO: 6 Dichroic colours g?m 2 CTC l?c + Tr?ng + hi?u ?ng c?u v?ng
Vng mu: 6 Dichroic colours + Tr?ng + hi?u ?ng c?u v?ng
Pan: 570
?? nghing: 270
Control mode: DMX soud auto stand alone M/S Linking
Knh : 12CH DMX
Ngu?n: AC 120/240V 50/60Hz
Kch th??c: L361 x W345 x H225mm
Tr?ng l??ng: 25 kg