In In
In
Coil c140Crossover DBX 223

Coil loa treble
Xem hình đầy đủ


Coil loa trebleGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thông tin sản phẩm :

- Trở kháng : 44.4 ohms
- Dây đẹp .