In In
In
Mixer M 1002Mixer M 1602

Mixer M 1202
Xem hình đầy đủ


Mixer M 1202Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thông tin sản phẩm :

- 12CH
- 3 Tones ( high , mid , low )
- 14 Band equalizer
- Digital effect ( 16 programs )