In In
In
Power Mixer PM 1602Quai sắt thùng loa sân khấu

Power Mixer PM 802
Xem hình đầy đủ


Power Mixer PM 802Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thông tin sản phẩm :

- 8CH, 300W x 2 (4ohms)
- 3 Tones (high, mid, low)
- 14 band equalizer
- Digital effect (16 program)