In In
In
Khung treo ??u ??aLEZSH MP-7016

LEZSH MP-7015
Xem hình đầy đủ


LEZSH MP-7015Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- T?n s?: 40 Hz - 16.000 Hz
- Tr? khng: 200 ohms
- ?? nh?y: - 40db
- Ch? ?? ra: Balance / Unbalance output
- m thanh ra: 500 mV 200 ohms
- Ngu?n: AC220 V 50 Hz
- Chi?u di cp: 2.1m