In In
In
Microphone LEZSH MP-02Microphone LEZSH MP-06

Microphone LEZSH MP-05
Xem hình đầy đủ


Microphone LEZSH MP-05Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thông tin sản phẩm :

- Cần mircophone linh hoạt với vòng đèn chỉ thị
- Phím ưu tiên cho microphone chủ tọa
- Dải tần : 100Hz - 16KHz
- Độ nhạy : -30dB
- Ngắt tạm thời hoặc vĩnh viễn mircophone đại biểu .