In In
In
Microphone EM3000C,D,MMicrophone LEZSH MP-02

Microphone LEZSH MP-01
Xem hình đầy đủ


Microphone LEZSH MP-01Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thông tin sản phẩm :

- Cần mircophone linh hoạt với vòng đèn chỉ thị
- Phím ưu tiên cho microphone chủ tọa
- Dải tần : 100Hz - 16KHz
- Độ nhạy : -30dB
- Ngắt tạm thời hoặc vĩnh viễn mircophone đại biểu .


Xem thêm các mục


Micro không dây (5)

Micro có dây (1)

Micro hội thảo (9)