In In
In
Micro sennhieser E828-SMicrophone EM3000C,D,M

Microphone BG8000-C-D
Xem hình đầy đủ


Microphone BG8000-C-DGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thông tin sản phẩm :

Microphone chủ tọa :

- Tần số : 40-1800Hz
- Phím ưu tiên cho micro chủ tọa
- Độ nhạy:  -40 +-2dB
- Ngắt tạm thời hoặc vĩnh viễn mirco đại biểu .
- Tầm xa: 20-120cm
- Có phím "+ -" âm lượng

Microphone đại biểu :

- Tần số : 20-2000Hz
- Độ nhạy: -35 +-2dB
- Tầm xa: 20-150cm
- Có phím bật / tắt .
- Có phím "+ -" âm lượng