Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
??u Ghi V-185F??u ghi VG-B3004

??u ghi VG-B1004
Xem hình đầy đủ


??u ghi VG-B1004Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

Ghi hnh
4CH D1 realtime recording
Ch? ?? xem tr??c
phn gi?i cao
Video
4CH BNC Input & 1 TV & 1VGA output
Auido
1 RCA input & 1 RCA output
Alarm
NO
Phn gi?i mn hnh
D1/HD1/CIF/QCIF
Playback
D1 realtime
Ph??ng th?c PTZ
18 lo?i
C?ng k?t n?i
1 c?ng RS485 , 2 c?ng USB2.0
Mobile view
Symbian, Windows, Mobile, iPhone, Android, BlackBerry
? c?ng
h? tr? 1 PCS 2TB ? c?ng SATA


Xem thêm các mục


Camera cc lo?i (24)

??u ghi hnh (6)

Linh ki?n camera (0)