Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
??u ghi VG-B1004

??u Ghi V-185F
Xem hình đầy đủ


??u Ghi V-185FGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- C?m bi?n hnh ?nh: 1/4 inch CMOS HD
- Mn hnh hi?n th? mu 2.5 inch
- Gc nhn mn hnh: 1200
- ??nh d?ng video: AVI
- Ghi hnh khi pht hi?n chuy?n ??ng
- Giao ti?p my tnh: HDMI & USB2.0
- T? ??ng ghi hnh khi kh?i ??ng xe
- T? ??ng xa file ghi hnh c?
- Ghi hnh km ngy, gi?
- H? tr? quay nhanh, xem nhanh
- Kch th??c nh? g?n
- S? d?ng ngu?n ?i?n xe h?i


Xem thêm các mục


Camera cc lo?i (24)

??u ghi hnh (6)

Linh ki?n camera (0)