Danh M?c S?n Ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n

Gi?i th??ng

InE-mail
Camera SC-R830M_ACamera Sea 8024

Camera SC-R840 N
Xem hình đầy đủ


Camera SC-R840 NGửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- C?m bi?n hnh ?nh : 1/4 SONYCCD
- H? mu: PAL:512(H)582(V)/NTSC:512(H)492(V)
- ?? phn gi?i: 420TVLine
- ?? nh?y sng : 0.00Lux/F1.2
- ?ng knh: 36mm
- B??c sng ?n h?ng ngo?i: 850nm
- T?m quan st: 20m
- H? th?ng ??ng b? : Internal
- T?c ?? qut hnh: Auto:1/50(1/60)?1/100.00(sec)
- White Balance: AUTO
- T? s? nhi?u : >48dB(AGC OFF)
- ?i?u ch?nh Gamma : 0.45
- ?i?u ch?nh nh sng ?en ( BLC ): Auto
- Auto Gain Control ( AGC ): Auto
- ??u ra video : 1.0Vp-p75/ BNC
- Ngu?n: DC12V,750mA