In In
In
Jarguar PA-203NKhung Tivi treo tr?n

K? treo LCD FS 8880
Xem hình đầy đủ


K? treo LCD FS 8880Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thng tin s?n ph?m :

- K? treoLCD t? 40 - 63" (c bnh xe)
- T?i tr?ng ??n 60kg
- Chi?u ngang co dn t? 207 - 740mm
- Chi?u cao co dn t? 1.328 - 1.500mm
- S?n ph?m b?ng thp, s?n t?nh ?i?n, mu xm tr?ng

Xu?t x?: Taiwan