In In
In
MG24.14FXMicro EW182 G2

Micro EW135 G2
Xem hình đầy đủ


Micro EW135 G2Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Thông tin sản phẩm :

– Tự động lựa chon tần số và tự SET tần số mong muốn
– khả năng chóng hú và loại bỏ feedback cực tốt
– Pin: sử dụng 2 pin AA, thời lượng 8 giờ.
– Nhớ kênh chọn sẵn 4 kênh
– Thay đổi 1440 tần số khác nhau với băng thông chỉnh sửa tùy thích
– Frequency Ranges: 518 - 554, 626 - 662 MHz
– LCD báo tần số và Báo Pin
– Sử dụng cổng Balance & Unbalnce